Khairi, F. ., Hadi, U. K. and Amin, A. A. . (2023) “Pengendalian lipas jerman (Blattella germanica Linnaeus) dengan menggunakan attractive toxic sugar baits: Control of the german cockroach (Blattella germanica Linnaeus) by using attractive toxic sugar baits”, Jurnal Entomologi Indonesia, 20(1), p. 49. doi: 10.5994/jei.20.1.49.