Khairi, F. ., Hadi, U. K., & Amin, A. A. . (2023). Pengendalian lipas jerman (Blattella germanica Linnaeus) dengan menggunakan attractive toxic sugar baits: Control of the german cockroach (Blattella germanica Linnaeus) by using attractive toxic sugar baits. Jurnal Entomologi Indonesia, 20(1), 49. https://doi.org/10.5994/jei.20.1.49