Sodiq, M., and D. Martiningsia. “Pengaruh Beauveria Bassiana Terhadap Mortalitas Semut Rangrang Oecophylla Smaragdina (F.) (Hymenoptera: Formicidae)”. Jurnal Entomologi Indonesia, vol. 6, no. 2, Dec. 2016, p. 53, doi:10.5994/jei.6.2.53.