Sodiq, M. and Martiningsia, D. (2016) “Pengaruh Beauveria bassiana terhadap Mortalitas Semut Rangrang Oecophylla smaragdina (F.) (Hymenoptera: Formicidae)”, Jurnal Entomologi Indonesia, 6(2), p. 53. doi: 10.5994/jei.6.2.53.