Sodiq, M., & Martiningsia, D. (2016). Pengaruh Beauveria bassiana terhadap Mortalitas Semut Rangrang Oecophylla smaragdina (F.) (Hymenoptera: Formicidae). Jurnal Entomologi Indonesia, 6(2), 53. https://doi.org/10.5994/jei.6.2.53